הסמכת רתכים

רתכים נטולי הסמכה או בעלי הסמכה שאינה מוכרת  בארץ מוזמנים לעבור בדיקה לצורך הסמכה , לאמת את מומחיותם ולבצע ריתוך דגימות לצורך הסמכה ברמה הנדרשת (,G1 ,G2 ,G3 ,G4 ,G5 G6) בהתאם לתקני ריתוך D1.1.ANSI-AWS.

במידה והרתך ירתך בהצלחה את דגימות המבחן יקבל חוברת הסמכה הכוללת
–  Welder qualification test record
– (Welding procedure specification (WPS
–  Radiography weld report

הסמכה זו מקנה לרתך אפשרויות הבאות:
ביצוע עבודות מורכבות כגון ריתוך גשרים צנרת ומכלי לחץ וכל זאת בהתאם לאופי ההסמכה.
עבודה במפעלים הדורשים רתכים מוסמכים , דבר אשר נמצא ביחס ישר לשכר עבודתו של הרתך.
עבודה בחו"ל במדינות בהן מוכר תקן AWS (ארה"ב , קנדה , אוסטרליה , ניוזילד ומדינות רבות נוספות באירופה ובעולם)