הצעות מיוחדות

1.  אפשרות פריסת תשלומים  החל מ 100 ₪ לחודש.

2.  הנחות ומלגות למתאימים :

– עולים עד 10 שנים בארץ,

– תושבים חוזרים,

– בעלי נכות מביטוח לאומי.

– מובטלים המקבלים קצבת דמי אבטל / האבטחת הכנסה.

3.   בגמר הקורס זכאי הרתך להנחה של 33% מעלות ההסמכה. הנחה אשר תקפה לתקופה של עד שנתיים מגמר הקורס.

4.   תלמיד המגיע בהמלצתו של אחד מבוגרי הקורסים זכאי להנחה בת 5% ממחיר הקורס וכן מזכה את המפה בהנחה זהה למימוש באחד הקורסים או ההסמכות.