(MMA, SMAW) ריתוך קשתי ידני באלקטרודה מצופה

ריתוך אלקטרודה היינו ריתוך בסיסי בו לומד הרתך את בסיסי המקצוע , יכולות עיצוב ושליטה על תפר (זחל)

עומקי חדירה  , מראה  חיצוני ואיכותי של תפר ובחירה מצבי ריתוך וכיווני הרתכת.

לאחר סיום הקורס נפתחות בפני התלמיד יכולות עבודה בתחומי הבניה , ההתקנות , ועבודה במסגריות ומפעלים המייצרים קונסטרוקציות ברזל. זמן לימוד ממוצא 75 שעות לימוד.